Reklamacja

Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail misan@misan.com.pl, bezpośrednio w sklepie,. lub za pomocą poniższego formularza. Maksymalny termin rozpatrzenia 14 dni roboczych.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  1. Imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
  2. Numer zamówienia,
  3. Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
  4. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.