Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku, w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Ci kilka informacji:

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw. Chcemy również dostarczać Ci jak najlepiej dopasowane treści marketingowe.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest “MISAN” Sp. J. HPK Siergiej, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Kościuszki 27 (NIP: 584-035-58-31), dalej zwana Administratorem.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są przez nas w celach marketingowych zgodnie z wyrażoną przez Ciebie zgodą. Dane podlegają profilowaniu w celu przedstawienia Ci najbardziej korzystnej i dopasowanej do Twoich preferencji oferty oraz dokonywania analiz, które pozwolą udoskonalać nasze usługi i maksymalnie personalizować komunikację. Zapewnienia większego bezpieczeństwa usług, a tym wykrywania ewentualnych nadużyć. Dane mogą być zamieszczane na serwerach znajdujących się w Państwach Trzecich. W przypadku gdy to nastąpi będzie to podyktowane tylko w związku z wykonywaniem przez nas działań technicznych.

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania danych?

Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu:

 1. Realizacji zawartych umów współpracy;
 2. Realizacji jednostkowych zleceń (zamówień) na towary;
 3. Świadczenia usług serwisowych oraz innych związanych z przedmiotem naszej działalności;
 4. Prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów, towarów i usług;
 5. Wykonywania obowiązków wynikających wprost z obowiązujących przepisów prawa;
 6. Prowadzenia dokumentacji rachunkowej i podatkowej;
 7. Archiwizacyjnym.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 1. Odrębnej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 2. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest ta osoba;
 3. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Jakie informacje zbieramy i przechowujemy?

Podczas przeglądania naszej witryny, będziemy zbierać następujące informacje:

 1. Przeglądane produkty: użyjemy tych informacji, aby na przykład pokazać ci ostatnio oglądane produkty
 2. Lokalizacja, adres IP i przeglądarka: użyjemy tych danych do oszacowania podatków i kosztów wysyłki
 3. Adres wysyłki: poprosimy cię o wpisanie adresu, abyśmy mogli na przykład oszacować koszty wysyłki przed złożeniem zamówienia i wysłać zamówienie!

Będziemy również używać plików cookie do śledzenia zawartości koszyka podczas przeglądania naszej witryny.

Gdy kupujesz w naszym sklepie, poprosimy cię o podanie informacji zawierających imię i nazwisko, adresy płatności i wysyłki, e-mail, telefon, dane płatności lub karty i opcjonalne dane konta: nazwa użytkownika i hasło. Będziemy wykorzystywać te informacje w poniższych celach:

 1. Przesyłanie informacji o twoim koncie i zamówieniach
 2. Odpowiadanie na twoje zgłoszenia, w tym zwroty i reklamacje
 3. Procesowanie płatności i zapobieganie oszustwom
 4. Założenie konta w naszym sklepie
 5. Spełnienie zobowiązań prawnych, np. obliczania podatków
 6. Ulepszanie oferty sklepu
 7. Wysyłanie informacji marketingowych, jeśli zgodzisz się na ich otrzymywanie
 8. Jeśli utworzysz konto, zachowamy twoje imię i nazwisko, adres, e-mail oraz numer telefonu, które będą wykorzystane przy składaniu następnych zamówień.

Ogólnie informacje są przechowywane tak długo, jak potrzebujemy informacji dla celów, dla których je gromadzimy i wykorzystujemy, i nie jesteśmy prawnie zobowiązani do dalszego przechowywania. Obejmuje to imię i nazwisko, adres e-mail oraz adresy.

Będziemy również przechowywać komentarze i opinie, jeśli zdecydujesz się je napisać.

Kto z naszego zespołu ma dostęp?

Członkowie naszego zespołu mają dostęp do informacji, które nam podajesz. Np. administratorzy i obsługa sklepu mają dostęp do:

 1. Szczegóły zamówień, takie jak kupione pozycje, data zamówienia, adres wysyłki
 2. Informacje o klientach, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i informacje dotyczące fakturowania i wysyłki.

Nasz zespół ma dostęp do tych informacji, aby obsługiwać zamówienia, zwroty oraz oferować wsparcie

Z kim się dzielimy danymi?

Udostępniamy informacje z podmiotami trzecimi, które pomagają nam procesować zamówienia i dostarczają usługi, np.:

 1. Firmy kurierskie
 2. Podmioty pośredniczące w realizacji płatności m.in Payu
 3. Dostawcy usług teleinformatycznych zapewniający poprawne działanie strony pozwalające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej
 4. Producenci oraz podmioty odpowiadające za proces gwarancji i rękojmi
 5. Dostawcy usług księgowych oraz prawnych zapewniający Administratorowi wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (mają Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem).

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?

Możesz się skontaktować z nami poprzez wysłanie maila na adres e-mail: misan@misan.com.pl